KV de Lauwers

Warfstermolen

Privacyverklaring korfbalvereniging De Lauwers

 1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

KV de Lauwers verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij vezamelen:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer (eventueel ook van de ouders)
 • emailadres
 • bankrekeningnummer

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op met het bestuur

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Jouw persoonsgegevens  worden voor de volgende doelen verzameld

 • indeling team
 • maken van een teamfoto voor de website
 • innen van contributies
 • (actie)foto’s voor de website
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming worden niet genomen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van ons) tussen zit.

KV de Lauwers gebruikt de volgende computerprogramma's of -

systemen:

 1. de ledengegevens staan opgeslagen bij Sportlink (heeft een eigen privacystatement),  leden en ouders en/of verzorgers hebben d.m.v. de inschrijving hiervoor toestemming gegeven.
 2. Bij het bestuur staan de gegevens van alle leden in een excel bestand.
 3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KV de Lauwers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De benodigde adresgegevens worden gedurende het lidmaatschap bewaard, en daarna nog de wettelijke 7 jaar. Hierna worden de gegevens verwijderd.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

KV de Lauwers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

KV de Lauwers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KV de Lauwers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KV de Lauwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, op te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het bestuur

 1. Klachten

KV de Lauwers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KV de Lauwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op het bestuur van KV de Lauwers.

 

Opgesteld

December 2018

Bestuur KV de Lauwers

Copyright © KV de Lauwers, 2019. Alle Rechten Voorbehouden