KV de Lauwers

Warfstermolen

Ledenvergadering uitgesteld

Hallo Vrienden van KV De Lauwers,

 

Wij hebben besloten de ledenvergadering van KV De Lauwers een paar maanden uit te stellen.

We hopen dat het lukt om in november elkaar te zien.

 

Ondertussen zijn we als bestuur samen met Freerkje, Johannes en Willy bezig een reünie te organiseren.

De bedoeling is om alle oud-leden ergens halverwege 2021 op Halfweg te ontmoeten. We hopen dat dit door alle omstandigheden gaat lukken!

Jullie horen snel weer van ons!

 

Groet Bestuur KV De Lauwers,

Jan Theunis, Ilse, Janke en Korien

Nieuws van het bestuur

Beste vrienden van Korfbalvereniging De Lauwers,

 

Op 25 maart 1955 is SV De Lauwers opgericht. De sportvereniging bestond toen uit een voetbalvereniging, een volleybalvereniging en een korfbalvereniging. Jaren geleden is de afdeling volleybal opgeheven. Dit omdat er te weinig spelers waren.

Jammer genoeg moeten wij jullie hierbij meedelen dat ook de korfbalvereniging zal moeten worden opgeheven. Er zouden volgend seizoen nog acht spelende leden zijn en dit is te weinig om aan de competitie deel te nemen. Zeven van deze acht leden hebben aangegeven dat ze naar KV Invicta willen gaan zodat ze nog wel kunnen blijven korfballen.   

 

Op dit moment willen we de overstap van deze leden naar KV Invicta zo goed mogelijk laten verlopen. Ook zijn we druk aan het bedenken hoe we afscheid willen gaan nemen van de vereniging en wat we moeten regelen om een vereniging op te heffen.

Voor woensdag 23 september 2020 schrijven we een ledenvergadering uit. We hopen dat, in verband met het Coronavirus, dit ‘gewoon’ in de kantine van SV De Lauwers kan. Schrijf deze datum vast op de kalender, de uitnodiging met agenda zal na de zomervakantie worden verstuurd. In deze ledenvergadering zal moeten worden besloten dat we de vereniging opheffen en wat er met de eventuele materialen en financiën moet gebeuren.

Verder hopen we een groots eindfeest te kunnen organiseren. Hier is nog niets over bekend, dit zullen we verder gaan uitwerken en ook hiervan zullen jullie een uitnodiging ontvangen.

We gaan ervan uit dat we jullie voldoende op de hoogte hebben gebracht en zullen dit blijven doen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur KV De Lauwers

Ilse Brattinga, Janke Santema-Miedema, Jan Theunis Zuidema en Korien Boerema

Algemene Ledenvergadering 8 november 2017

 embleem

Uitnodiging ledenvergadering K.V. De Lauwers

Woensdag 8 november 2017 om 20.00 uur

Kantine ’t Meertenust Halfweg

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag notulen vorige vergadering 3-11-2016
 4. Jaarverslag 2016-2017
 5. Jaarverslag jeugdcommissie
 6. Financieel verslag
 7. Verslag Kascommissie (Tjerkje van der Laan en Willy van der Heide)
 8. Benoeming kascommissie
 9. Teamsamenstellingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Copyright © KV de Lauwers, 2019. Alle Rechten Voorbehouden