KV de Lauwers

Warfstermolen

Algemene Ledenvergadering 8 november 2017

 embleem

Uitnodiging ledenvergadering K.V. De Lauwers

Woensdag 8 november 2017 om 20.00 uur

Kantine ’t Meertenust Halfweg

 

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag notulen vorige vergadering 3-11-2016
  4. Jaarverslag 2016-2017
  5. Jaarverslag jeugdcommissie
  6. Financieel verslag
  7. Verslag Kascommissie (Tjerkje van der Laan en Willy van der Heide)
  8. Benoeming kascommissie
  9. Teamsamenstellingen
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

Copyright © KV de Lauwers, 2019. Alle Rechten Voorbehouden