KV de Lauwers

Warfstermolen

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Ledenvergadering

Korfbalvereniging De Lauwers

Donderdag 3 november 2016

19.45 uur in ’t Meertenust op Halfweg

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Verslag notulen vorige vergadering 3 november 2015

 4. Jaarverslag 2015-2016

 5. Jaarverslag jeugdcommissie

 6. Financieel verslag 2015-2016

 7. Verslag kascommissie (Willy en Freerkje)

 8. Benoeming kascommissie 2016-2017

 9. Teamsamenstelling

 10. Rondvraag

  11. Sluiting

We heten iedereen die zich betrokken voelt bij de vereniging van harte welkom. Ook u als ouder/verzorger van een actief lid bent ook van harte welkom bij de vergadering. Wij verzoeken jullie vriendelijk om de vragen voor de rondvraag voor de vergadering in te leveren bij iemand van het bestuur.

 

 

Bestuur KV De Lauwers

Copyright © KV de Lauwers, 2019. Alle Rechten Voorbehouden