KV de Lauwers

Warfstermolen

Algemene Ledenvergadering 8 november 2017

 embleem

Uitnodiging ledenvergadering K.V. De Lauwers

Woensdag 8 november 2017 om 20.00 uur

Kantine ’t Meertenust Halfweg

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag notulen vorige vergadering 3-11-2016
 4. Jaarverslag 2016-2017
 5. Jaarverslag jeugdcommissie
 6. Financieel verslag
 7. Verslag Kascommissie (Tjerkje van der Laan en Willy van der Heide)
 8. Benoeming kascommissie
 9. Teamsamenstellingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Copyright © KV de Lauwers, 2019. Alle Rechten Voorbehouden