KV de Lauwers

Warfstermolen

Uitnodiging ledenvergadering dinsdag 6 november 2018

kvdelauwers-logof.jpg

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 6 novembe 2018.

Om  20 uur zijn jullie van harte welkom in de kantine 't Meertenust Halfweg.

 

De agenda voor deze avond is:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag notulen vorige vergadering 8-11-2017
 4. Jaarverslag 2017-2018
 5. Jaarverslag jeugdcommissie
 6. Financieel verslag
 7. Verslag Kascommissie (Freerkje Kooistra en Willy van der Heide)
 8. Benoeming kascommissie
 9. Teamsamenstellingen
 10. Bestuurswisselingen:

Aftredende bestuursleden zijn: Roel de Haan en Johannes van der Heide

Ilse Brattinga uit Warfstermolen heeft zich kandidaat gesteld als nieuw bestuurslid.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De agenda en het verslag van de ledenvergadering van 8 november 2017 zijn te downloaden op deze website:

- agenda

- verslag

Copyright © KV de Lauwers, 2019. Alle Rechten Voorbehouden